Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Fylkesadministrasjonen ligg i Molde.

Vi har 23 vidaregånde skolar, 2 fagskolar, 37 tannhelseklinikkar fordelt i 4 kompetanserregionar.

Stabsavdelingane ivaretek m.a. politisk sekretariatsfunksjon for fylkesordførar, fylkesutval og fylkesting, støttefunksjonar for fylkesrådmannen og linjeeiningane.

Organisasjonskart-2017

Laster...