Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Fylkesadministrasjonen ligg i Molde.

Vi har i alt 39 driftseiningar (25 skolar, 4 kompetanserregionar og 9 einingar i sentraladministrasjonen). Stabsavdelingane ivaretek m.a. politisk sekretariatsfunksjon for fylkesordførar, fylkesutval og fylkesting, støttefunksjonar for fylkesrådmannen og linjeeiningane.

 

Org_-kart-ny-versjon-560-pix-060510

Laster...