Utskriftsvennlig versjon

Sentralt regelverk

Riksarkivarens bestemmelsar for offentlege arkiv

Eit samlaoversynt over Riksarkivaren sine bestemmelsar om handsaming av offentlege arkiv er samla i ei føreskrift. Forskrift til arkivloven av 01.12.1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. Føreskrifta vart gjort gjeldande frå 01.01.2000 og er gjeven med heimel i diverse paragrafar i arkivforskrifta.

Føreskrifta finn du på Lovdata 

Laster...