Utskriftsvennlig versjon

Utvalgsbehandling

Saksgang utvalg

  • Saksbehandler skriver saksframlegg
  • Leder godkjenner
  • Utvalgssekretær gir saksnummer, setter opp på sakskartet og lager innkalling
  • Dokumentsenteret journalfører og publiserer
  • Møtet holdes
  • Utvalgssekretær skriver protokoll
  • Leder godkjenner
  • Utvalgssekretær publiserer protokoll
  • Saksbehandler (utvalgssekretær) ekspederer vedtak

Utvalgssekretærar

Fylkestinget

Fylkesutvalet

Kultur- og folkehelseutvalet

Viktige oppgåver er mellom anna: kulturminne, tilskotsordningar, fordeling spelemidlar, førebyggjande helsearbeid, tannhelse, kulturformidling, fylkesbiblioteket og anlegg og aktivitet innan idrett og friluftsliv, likestilling og inkludering.

Kontaktpersonar:

Leiar Marit Nerås Krogsæter (SP)

Heidi-Iren Wedlog Olsen (Fylkeskultursjef)

Regional- og næringsutvalet

Viktige oppgåver er mellom anna å arbeide for at næringsliv, kommunar, høgskular/ forskingsmiljø og andre aktørar skal ha gode vilkår for vekst og utvikling.

Kontaktpersonar:

Leiar Runar Vestheim (NML)

Bergljot Landstad (Regional- og næringssjef)

Samferdselsutvalet

Viktige oppgåver er mellom anna drift og vedlikehald av fylkesvegar, utvikling av infrastruktur, eit godt kollektivtilbod – buss, ferje og hurtigbåt, skoleskyss, transportløyver og TT-tenesta.

Kontaktpersonar:

Leiar Kristin Marie Sørheim (SP)

Arild Fuglseth (Samferdselssjef)

Utdanningsutvalet

Viktige oppgåver er drift og utvikling av 23 vidaregåande skolar og to fagskolar, undervisning og fagopplæring til omlag 10 000 elevar og vel 2000 lærlingar i 1300 lærebedrifter.

Kontaktpersonar:

Leiar Bjarne Storfold Elde (AP)

Rune Solenes Opstad (Assisterande fylkesutdanningssjef)

Eldrerådet

Kontaktpersonar:

Leiar Jon Skarvøy

Heidi-Iren Wedlog Olsen (Fylkeskultursjef)

Paula Næss Skår (Rådgivar)

Fagskolestyret

Kontaktpersonar:

Leiar Bjarne Storfold Elde (AP)

Rune Solenes Opstad (Assisterande fylkesutdanningssjef)

Inger Lise Trønningsdal (Rådgivar)

Fylkestrafikktryggingsutvalet

Kontaktpersonar:

Leiar Iver Gunnar Nordseth (V)

Arild Fuglseth (Samferdselssjef)

Kontrollutvalet

Kontaktpersonar:

Laiar Anders Riise (H)

Tor Harald Hustad (Kontrollsjef)

Plannemnd for byggeprosjekt

Kontaktpersonar:

Leiar Charles Tøsse (H)

Per Olaf Skuseth Brækkan (Byggje- og vedlikehaldssjef)

Plannemnd for samferdselsutbygging

Kontaktpersonar:

Leiar Frank Sve (FRP)

Arild Fuglseth (Samferdselssjef)

Rådet for likestilling av funksjonshemma

Kontaktpersonar:

Heidi-Iren Wedlog Olsen (Fylkeskultursjef)

Paula Næss Skår (Rådgivar)

Ungdomspanelet

Kontaktpersonar:

Leiar Marthe Emilie Hansen

Ingeborg Ellen Forseth (Rådgivar administrasjonsavdelinga)

Ungdommens fylkesting

Kontaktperson: Ingeborg Ellen Forseth (Rådgivar administrasjonsavdelinga)

Vestlandsrådet

Kontaktpersonar:

Jon Aasen (Fylkesordførar)

Robert Løvik (Seksjonsleiar)

Yrkesopplæringsnemnda

Kontaktpersonar:

Rune Solenes Opstad (Assisterande fylkesutdanningssjef)

Inger Sjømæling (Seksjonsleiar)

Laster...