Utskriftsvennlig versjon

Utvalgsbehandling

Saksgang utvalg

  • Saksbehandler skriver saksframlegg
  • Leder godkjenner
  • Utvalgssekretær gir saksnummer, setter opp på sakskartet og lager innkalling
  • Dokumentsenteret journalfører og publiserer
  • Møtet holdes
  • Utvalgssekretær skriver protokoll
  • Leder godkjenner
  • Utvalgssekretær publiserer protokoll
  • Saksbehandler (utvalgssekretær) ekspederer vedtak

Utvalgssekretærar

Handbok folkevalde

Tilsyn og kontroll

Laster...